Programma

Liever het programmaboekje altijd bij de hand?

11 mei

11 mei om 10:30

Spreker: Hella Baan

De eerste golf van het feminisme—daar waar veel ideeën over vrouwenbevrijding zijn begonnen—voerde voornamelijk strijd voor het vrouwenkiesrecht. Voor de huidige golf van feminisme zijn hier veel interessante lessen uit te trekken. In deze meeting wordt de geschiedenis van die strijd voor het vrouwenkiesrecht uitgelicht, wat wij ervan kunnen leren, maar ook wat destijds al de beperkingen waren van de mogelijkheden van vrouwenbevrijding in de liberale democratie.

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

Spreker: Ewout van den Berg

Met de racistische Brexitcampagne en de politieke crisis in Groot Brittannië lijkt oppositie tegen de EU soms enkel iets te zijn van radicaal rechts. Liberalen zullen volhouden dat de EU een teken is van internationalistische solidariteit en samenwerking. Maar socialistisch links heeft genoeg tegen dit project in te brengen: van het moorddadige Fort Europa tot eindeloze handelsverdragen die de werkende klasse alleen maar schaden. Dan blijft het debat nog over dat al meer dan honderd jaar op links wordt gevoerd: hervorming of revolutie? Kan dit project nog hervormd worden of moet het afgebroken worden?

Lokatie: Zaal 2.01
Tags:

11 mei om 12:30

Spreker: Hans Lammers

Voor Marxisten is het organisatievraagstuk bijna even belangrijk als elk ander aspect dat komt kijken bij het maken van revolutie. Waarom is dit zo? Als de revolutie daadwerkelijk gemaakt moet worden door de arbeidersklasse zelf, waar is een revolutionaire organisatie überhaupt voor nodig? Hoe moet zo'n organisatie eruit zien wil het effectief een rol kunnen spelen in revolutionaire situaties? Dit soort vraagstukken komen aan bod in deze meeting.

Lokatie: Zaal 3.05
Tags:

Spreker: Michiel Bakker

Wie heeft opgelet, weet dat docenten op verschillende instellingen in verzet komen tegen bezuinigingen op onderwijs. Deze bezuinigingen zijn niet begonnen onder Rutte III, maar bouwen voort op enkele decennia van afbraak. Het is belangrijk dat docenten zich de afgelopen jaren in toenemende mate hebben verzet tegen deze bezuinigingen. Maar hoe zou middelbaar onderwijs eruit kunnen zien dat wel functioneert in het belang van scholieren en docenten?

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

Spreker: Jasper van Dijk, Jeroen van der Starre

Recent is er een debat opgekomen door een standpunt dat de SP innam. Volgens de partij is arbeidsmigratie van Poolse arbeiders naar Nederland een manier van het kapitaal om nationaliteiten tegen elkaar uit te spelen en lonen te drukken. Als antwoord hierop stelde de partij voor om dergelijke arbeidsmigratie in te perken. Veel linkse mensen vielen hierover, en stelden dat juist arbeidsmigratie een vrijheid is van arbeiders die niet ingenomen moet worden. Door arbeiders uit Polen te verhinderen deel je juist de arbeidersklasse op naar nationaliteit. Om dit debat verder uit te diepen en deze twee standpunten tegenover elkaar te zetten gaat Jeroen van der Starre (Internationale Socialisten) in discussie met Jasper van Dijk (SP).

Lokatie: Muziekzaal
Tags:

11 mei om 14:45

Spreker: Jens Appelo

Een veelgehoorde kritiek tegenover het Marxisme is het idee dat de arbeider of zelfs de arbeidersklasse niet langer bestaat zoals die in Marx’ tijd bestond. In plaats daarvan schijnt iedereen de middenklasse te zijn of moeten we nieuwe termen als het ‘precariaat’ introduceren. Maar wat bedoelde Marx eigenlijk met de arbeidersklasse? En waarom staat deze klasse centraal in marxistische analyses? Deze meeting zal deze vraag beantwoorden en het belang van een marxistische klasseanalyse anno 2019 uitlichten.

Lokatie: Zaal 3.05
Tags: Karl Marx

Spreker: Michel Tilanus, Sjarrel Massop

Vele onderdelen van de verzorgingsstaat staan al enkele decennia onder vuur. Nu ook zijn onze pensioenen niet meer veilig. Een aantal kleinere demonstraties onder leiding van de vakbond hebben al plaatsgevonden—een breder gevoel van urgentie blijft nog uit. Maar waar strijden de vakbondsleden precies tegen? Op welke manier wordt de veiligheid van ons pensioen ondermijnd en hoe kunnen wij verzet hiertegen bouwen?

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

Spreker: Lucas Poy, Janneke Prins

As a response to the crippling neoliberal restructuring of the economy, of which Latin American countries were arguably the first victim, many of those countries saw an upsurge of the social-democratic Left. Now, almost 20 years later, this “pink tide” has been all but defeated. How did this happen? More importantly: what is needed to get a new pink—or even better, red—tide going in the coming years?

Lokatie: Zaal 2.01
Tags:

Spreker: Anja Meulenbelt

Eind mei komt het nieuwe boek van feministe en socialiste Anja Meulenbelt uit: brood en rozen - over klasse en identiteit. Hierin gaat zij in op de discussie op links over wat sommigen 'identiteitspolitiek' noemen. In haar boek laat Meulenbelt zien dat er geen tegenstelling bestaat tussen klasse en identiteit. Links zou zich juist moeten richten op zowel sociale strijd als de strijd tegen racisme. Met het Marxisme Festival zijn wij blij dat wij de primeur hebben met dit nieuwe boek. Meulenbelt zal zelf haar boek toelichten. Vanuit de voorzitter zullen hierbij een aantal aanvullende vragen worden gesteld.

Lokatie: Muziekzaal
Tags:

11 mei om 16:45

Spreker: Max Pogrzeba

Al sinds Engels wordt er onder marxisten gediscussieerd over de relatie tussen vrouwenonderdrukking, gender in het algeheel, en het kapitalistische systeem. Deze meeting zet die discussie voort. Wat is de relatie tussen de kapitalistische economie en gender? Welke rol speelt het kerngezin in het vormen van onze maatschappij? En niet onbelangrijk: hoe ziet verzet tegen deze vormen van onderdrukking eruit?

Lokatie: Zaal 3.05
Tags:

Spreker: Hans Spijker

Als het gaat om strijd tegen klimaatverandering horen we vaak hetzelfde terug: “maar wat doe jíj tegen klimaatverandering?” De schuld van milieuvernietiging wordt zo bij de individu gelegd. Veel mensen zijn het hier ook mee eens en stellen dat hun veganisme en koopgedrag de oplossing zal zijn. Deze meeting gaat in op deze focus op ‘ethisch consumeren’ en zal de belangrijkste argumenten ervan aan de kaak stellen.

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

Spreker: Btisam Akarkach

De brute dood van visverkoper Mohsin Fikri was het begin van een massale beweging in het noordelijke deel van Marokko, de Rif. De Hirak-beweging maakt zich hard voor investeringen en werkgelegenheid in het achtergestelde gebied en sprak zich uit tegen corruptie en staatsrepressie. Veel van de leidende activisten zijn ondertussen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Discussieer mee over vragen zoals: wat is de achtergrond van de Hirak-beweging? hoe gaat de beweging om met de brute staatsrepressie? wat voor rol spelen Nederland en de Europese Unie hierin en hoe kunnen we solidariteit betuigen?

Lokatie: Zaal 2.01
Tags:

Spreker: Nora Berneis, Ewout van den Berg, Marina Morante

Over the past few years, people around the globe have seen an upsurge of the far right. In Germany, activists have been organizing against the Alternative Für Deutschland, while people in Brazil, the US, Austria, Hungary, and more have been waging a similar struggle. What can be learned from the rise of these far right politicians and, more importantly, what can be learned from the movements against them?

Lokatie: Muziekzaal
Tags:

11 mei om 19:30

Spreker: Mark Loeffen

Ecologische vraagstukken moeten anno 2019 voor links hoog op het prioriteitenlijstje staan. Maar hiervoor hoeven wij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Naast de talloze scherpe denkers over kapitalisme en klimaat uit onze tijden, valt in de werken van Marx ook al veel te leren over de relatie tussen mens, de maatschappij, en de natuur.

Lokatie: Zaal 3.05
Tags:

Spreker: Jaap Hamburger

De opstand in het Nazi-vernietigingskamp in Sobibór is een van de minst bekende, maar meest geslaagde opstanden. Documentairemaakster Lily van den Bergh reist naar zeven landen, verdeeld over vijf continenten, waar zij verschillende overlevers van dit moment interviewt. Een zeer indrukwekkend verhaal over verzet in het hol van de leeuw.

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

Spreker: Sylvana Simons, Diyar Jassim, Ewout van den Berg

Links heeft op dit moment strijd te voeren op verschillende fronten. We hebben bijvoorbeeld nog maar een paar jaar om klimaatvernietiging effectief tegen te kunnen gaan en de fossiele industrie te stoppen. Fascisme is in veel landen een opkomend en levensgevaarlijk probleem. Ondertussen worden de laatste beetjes verzorgingsstaat ook afgebroken. Hoe kunnen wij ons hiertegen in eenheid verzetten? Wat is er nodig voor een effectieve linkse beweging tegen deze wereldomvattende gevaren?

Lokatie: Muziekzaal
Tags:

12 mei

12 mei om 11:15

Spreker: Marina Morante

Two years ago a referendum took place in Catalonia on the question of independence. The referendum came after years of the Spanish state blocking other roads towards more rights for the region. The Spanish state reacted with much repression against the referendum: voters were being brutalized by police, voting booths were seized and several of the leaders of the Catalan movement are in prison and facing long sentences. The European Union and the Dutch state have supported this authoritarian reaction. On the left there is a long history of debate on the national question, going back to giants of the socialist tradition such as Luxemburg and Lenin. Join us in a discussion around questions such as: Why do socialists generally support the struggle for national liberation? What is the current state of the Catalan movement? How does the left in the Spanish state position itself around the question of independence?

Lokatie:
Tags:

Spreker: Max van Lingen

De afgelopen tijd is er een fikse aanval ingezet op antizionistische activisten. De tactiek is misschien niet nieuw, maar de schaal wel: activisten en politici (vaker moslims dan niet) worden beschuldigd van antisemitisme vanwege hun kritiek op Israel. Denk aan Ilhan Omar in de VS of, dichterbij huis, NIDA Rotterdam. Ook Franse president Emmanuel Macron verklaarde antizionisme per definitie antisemitisch. Antisemitisme is tegelijkertijd wel een echt probleem: met de opkomst van Trump, Orbán en andere neo-fascisten zien we ook een opkomst van antisemitisme. Hoe moeten we deze issues zien? En hoe verzetten wij ons tegen Israel en de criminalisering van antizionisten?

Lokatie: Zaal 2.01
Tags:

Spreker: Nikki Veldkamp

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg is vermoord. De reden voor haar moord is veelzeggend voor de strijd die zij voerde in de Duitse politiek: toen in Duitsland een opstand losbrak, sommeerde de sociaaldemocraten om deze de kop in te drukken en om Luxemburg te vermoorden. De ‘adelaar van de Duitse revolutie’, zoals Lenin haar noemde, heeft een uitgebreid werk achtergelaten over verschillende onderwerpen. Wat kunnen we leren van deze werken? En wat kunnen we leren over het politieke leven van Luxemburg zelf?

Lokatie: Zaal 3.05
Tags:

12 mei om 13:00

Spreker: David McNally

Autumn 2008 was the start of the deepest economic crisis since the thirties. Now, ten years later, economic growth rates are still not on pre-crisis levels, and worse seems yet to come. In the mean-time, the time window is closing rapidly to take the measures that are needed to prevent run-away climate change. What is the current condition of the global economy? How can the revolutionairy left both intervene in the broader movement and rebuild itself?

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

Spreker: Hella Baan, Berna Toprak, Anneloes Dijkman

Feminisme maakt op dit moment wellicht wel een heuse derde golf door. Hoewel er veel feministische ideeën een opleving zien en deze nog altijd populairder worden, ontbreekt het de beweging aan massale mobilisatie en concrete eisen. In deze meeting wordt hierop ingegaan: wat kunnen wij eisen op dit moment? Waar vechten we eigenlijk voor?

Lokatie: Muziekzaal
Tags:

Spreker: Jeroen van der Starre

De opkomst van Forum voor Democratie gaat iedereen aan: de fascistische Baudet richt zich tegen vrouwen, mensen van kleur, en met zijn klimaatontkenning tenslotte ook tegen het milieu zelf. Maar FvD is niet de enige extreemrechtse partij die aan een opmars bezig is. Hoe verhoudt deze partij zich tegen de internationale opkomst van het nieuwe rechts? Wat is dat nieuwe rechts? En waar komt deze opkomst überhaupt vandaan?

Lokatie: Zaal 2.01
Tags:

12 mei om 15:00

Spreker: Max van Lingen

Veel mensen op de linkerkant van het spectrum zien begrijpelijk nog weinig heil in de linkse partijen. Dit valt ook te zien aan de aantal stemmers die linkse partijen weten te scoren in de laatste paar verkiezingen. Kan deze impasse doorbroken worden? Is er ruimte voor een nieuwe partij op links? Zo ja, hoe moet zo'n nieuwe linkse partij eruit zien?

Lokatie: Zaal 3.05
Tags:

Spreker: Ibtissam Abaâziz, Milko Hitiahubessy

We hebben het vaak over verschillende vormen van racisme en onze strijd ertegen. En niet zonder reden: nog altijd is de strijd van Zwarte Piet een onderdeel van strijd tegen anti-zwart racisme en nog altijd wordt in veel landen een gewelddadige campagne tegen moslims gevoerd. Maar deze ideeën komen niet uit de lucht vallen. Hoe kunnen we de oorsprong van dit soort onderdrukkingen analyseren? Waar komt racisme vandaan?

Lokatie: Zaal 2.01
Tags:

Spreker: Maina van der Zwan, Ravi Ishwardat, Philip

In de afgelopen maanden zijn veel mensen de straat op gegaan om hun zorg te uiten over klimaatverandering en het feit dat de regering het niet serieus neemt. Maar ook al waren we met 40.000 mensen op de Klimaatmars, we waren het lang niet altijd eens met elkaar. Bovendien is mobilisatie niet hetzelfde als organisatie—van een echte klimaatbeweging is nog geen sprake. Hoe gaan we hiermee aan de slag? Wat voor concrete eisen kunnen we stellen? Deze bijeenkomst is een panelgesprek tussen verschillende woordvoerders van organisaties die graag verder willen bouwen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Lokatie: Muziekzaal
Tags:

Spreker: Nora Berneis

In May 2018 more than 72.000 people went to the street in Berlin against the fascists of Alternative for Germany (AfD). In October of 2018 around 250.000 people went to the street in a mass demonstration against AfD under the slogan of 'Unteilbar'. The Berlin club scene has played a central role in these mobilisations. They have called to 'blow away' ('wegbassen') the AfD. What is the background to these massive mobilisations? What can we learn from the movement against the AfD in general and of the club scene in particular?

Lokatie: Zaal 2.03
Tags:

12 mei om 17:30

Spreker: Nusiba Abdalla, Tom Barkmeyer, Jesse van Schaik, Max van den Berg, Khadija Tahiri, Jeroen van der Starre

Lokatie: Muziekzaal
Tags: